KSY Auto Sdn Bhd

NT215311078, Batu 6 ½ Jalan Putatan, 88200 Kota Kinabalu, Sabah